Back to top

Equilibrium membrane potential

Number of ions

Left side:

Extracellular concentrations:

Right side:

Intracellular concentrations:

Equilibrium membrane potential (Ohm model): mV


Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.